Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1024004 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 Turbínová 3, 831 04 Bratislava vystavenie vyjadrenia 25,00 5,00 30,00 DO 60240003 13.02.2024 19.02.2024