Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ/odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry suma s DPH / bez DPH Číslo zmluvy/Číslo objednávky Dátum doručenia/vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF23049 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Drob.stav.práce (osádzanie tabuliek s názv. ulíc) za 6/2023 50,76 € zmluva 57/2023 03.07.2023 04.07.2023