Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ/odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry suma s DPH / bez DPH Číslo zmluvy/Číslo objednávky Dátum doručenia/vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF23041 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Služby tech.koordinátora pre zavádzanie SMART technológií za 6/2023 1080,00 € OBč.202300669 03.07.2023 04.07.2023