Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF23041 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Služby tech.koordinátora pre zavádzanie SMART technológií za 6/2023 900,00 180,00 1080,00 OBJ. 202300669 03.07.2023 04.07.2023