Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF23026 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Pomocné práce pri upratovaní, čistení a úprave verejných priestranstiev mesta za mesiac 05/2023 87,90 17,58 105,48 zmluva 57/2023 01.06.2023 02.06.2023