Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF23173 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina výmena poškodeného stožiara - M. Rázusa 1591,57 318,31 1909,88 OBJ. 202301882 21.12.2023 28.12.2023