Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF23157 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva (montáž a demontáž zástavových prístreškov Brodno zvyšok prác) 5359,66 1071,93 6431,59 zmluva č. 57/2023 20.12.2023 28.12.2023