Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ/odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry suma s DPH / bez DPH Číslo zmluvy/Číslo objednávky Dátum doručenia/vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF22017 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Preddavok na elektrinu 12/2022 31218,00 € 448/2022 01.12.2022 05.12.2022