Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3022099 KP spol. s r.o. 36402516 Kragujevská 398, 010 01 Žilina Elektro materiál 4437,34 887,47 5324,81 OBJ. 2022027 21.12.2022 21.12.2022