Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1024034 JUDr. Ján Jánoška LL.M Matuškova 598/69, 010 09 Žilina vystavenie vyjadrenia 25,00 5,00 30,00 DO60240036 13.05.2024 20.05.2024