Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1023023 INGO s.r.o. 43813640 Radová 1080/28, 010 03 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230034 24.02.2023 24.02.2023