Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
Ing. Eva Štípalová 46177264 Ku škôlke 280/7, 010 03 Žilina 450,00 0,00 450,00 26.02.2022