Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1023071 Ing. Daniel Drábik 53507592 Trnavská 1356/8, 010 08 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230097 14.06.2023 15.06.2023