Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023437 T+T, a.s. 36400491 Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina Služby - vývoz odpadu 13,08 2,62 15,40 zmluva 3011/2022/sz 31.12.2023 19.01.2024