Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023271 F&Š Stav Gorup s.r.o. 2839842 Nám. M.R.Štefánika 143/15, 013 01 Teplička n/Váhom Práca s hydraulickou rukou - presun nádob na rozložiteľný kuch.odpad 357,00 71,40 428,40 OBJ. 2023108 21.09.2023 22.09.2023