Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224170 FArad, s.r.o. 44660090 S. H. Vajanského 60, 940 79 Nové Zámky stavebný a technický dozor investora 04/2024 940,00 188,00 1128,00 OB2024007 02.05.2024 23.05.2024