Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224017 FArad, s.r.o. 44660090 S.H.Vajanského 60, 940 02 Nové Zámky stavebný a technický dozor 1/2024 940,00 188,00 1128,00 OB2024007 02.02.2024 16.02.2024