Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
Euro Dotácie, a.s. 36438766 Na Šefranici 1280/8 010 01 Žilina 35 EUR/hod. 21.02.2022