Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
EPOS spol. s r.o. 40942031 Paseky 455, 763 11 Želechovice nad Dŕevnici, CR 44,08 0,00 44,08 27.06.2023