Objednávky


Interné číslo objednávky Dodávateľ IČO Adresa sídla Predmet objednávky Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Dátum vyhotovenia Dátum zverejnenia Podpísal, funkcia
2023025 ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a.s. 31322999 Račianska 162, 831 54 Bratislava Revízie mestských fontán v Žiline za cenu 350,00 EUR bez DPH za kus 0,00 0,00 0,00 20.04.2023 20.04.2023 Ing. Peter Rolko, konateľ