Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
ERPOS, spol. s r.o. 31588506 Vendelína Javorku 1609/29 010 01 Žilina 500,00 100,00 600,00 20.04.2023