Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1022006 ELSPOL-SK, s.r.o. 36433721 Miestneho priemyslu 1085, 02901 Námestovo vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 12.08.2022 16.08.2022