Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3022022 eBIZ Corp s.r.o. 35758643 Lehotského 1, 811 06 Bratislava licencia softwaru eZakazky 2190,00 438,00 2628,00 OBJ. 2022010 08.06.2022 14.06.2022