Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023391 DSI DATA, a.s 36399493 Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo Zavedenie služby Office internet za mesiac 12/2023 50,75 € 10,15 € 60,90 € zmluva č.1000054047, 1000054477 11.12.2023 11.12.2023