Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023394 RK – FIN, s. r. o. 36690104 Pittsburgská 1673/15, 010 08 Žilina Ekonomické služby za mesiac 11/2023 (doklady 10/2023) 1825,30 365,06 2190,36 zmluva Z/2023/009 13.12.2023 28.12.2023