Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224277 Dieseltrans.RP,s.r.o. 53512502 Lalinok 36,013 31 Divinka diesel 1251,00 250,20 1501,20 OB2024063 18.06.2024 04.07.2024