Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
Dieseltrans.RP, s. r. o. 53512502 Lalinok 36, 013 31 Divinka 1295,00 259,00 1554,00 14.06.2024