Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224254 Commander Services s.r.o. 51183455 Žitná 23, 831 06 Bratislava mesačný monitoring vozidiel 05/2024 232,50 46,50 279,00 Z/2024/056 06.06.2024 21.06.2024