Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224108 Commander Services s.r.o. 51183455 Žitná 23, 831 06 Bratislava GPS monitoring vozidiel 2/2024 80,70 16,14 96,84 OBJ. 2023148 03.04.2024 17.04.2024