Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3022044 Commander Services s.r.o. 51183455 Žitná 23, 831 06 Bratislava Testovanie softwearu Berlingo 10,00 2,00 12,00 zmluva 843/2022 02.09.2022 07.09.2022