Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023114 Commander Services s.r.o. 51183155 Žitná 23, 831 06 Bratislava Montáž zariadenia do vozidla IVECO 288,10 57,62 345,72 OBJ. 2023020 05.06.2023 08.06.2023