Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1023105 MUDr. Anton Moják a MUDr. Katarína Mojáková Platanová 3225/4, Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230140 16.08.2023 17.08.2023