Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF23024 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Zber, preprava a vývoz odpadu z MSN za 5/2023 Staromestské slávnosti 22904,55 4580,91 27485,46 zmluva 494/2022 01.06.2023 02.06.2023