Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ/odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry suma s DPH / bez DPH Číslo zmluvy/Číslo objednávky Dátum doručenia/vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023028 SIRS – Development, a.s. 36751804 Framborská 12, 010 01 Žilina Poplatok za prejazd cez pozemok ul. Košická za obdobie 2/2023 120,00 € zmluva zo dňa 05.10.2022 02.03.2023 03.03.2023
DF3023027 SIRS – Development, a.s. 36751804 Framborská 12, 010 01 Žilina Poplatok za prejazd cez pozemok ul. Košická za obdobie 1/2023 120,00 € zmluva zo dňa 05.10.2022 02.03.2023 03.03.2023
DF3023026 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Refakturácia el.energie za obdobie 1/2023 91,84 € zmluva 429/2022 02.03.2023 03.03.2023
OF2023008 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Preddavok na elektrinu 3/2023 9525,00 € zmluva 448/2022 01.03.2023 01.03.2023
OF2023007 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Preddavok na elektrinu 3/2023 38589,00 € zmluva 448/2022 01.03.2023 01.03.2023
OF23004 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Zber, preprava a vývoz odpadov z malých smetných nádob za 2/2023 21856,44 € zmluva 494/2022 01.03.2023 01.03.2023
OF23003 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného osvetlenia za 2/2023 50878,44 € zmluva 448/2022 01.03.2023 01.03.2023
DF3023025 KP, s.r.o. 36402516 Kragujevská 398, 010 01 Žilina Elektro materiál 60,61 € OBč.2023008 27.02.2023 27.02.2023
OF1023024 REMING CONSULT a.s. 35729023 Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava Vystavenie vyjadrenia 24,00 € DOč.20230035 27.02.2023 27.02.2023
DF3023024 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8, 821 08 Bratislava Mesačný poplatok za služby 68,87 € č.A21380885 24.02.2023 27.02.2023
OF1023023 INGO s.r.o. 43813640 Radová 1080/28, 010 03 Žilina Vystavenie vyjadrenia 24,00 € DOč.20230034 24.02.2023 24.02.2023
OF1023022 PETROSTAV SK s.r.o. 46278605 Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Vystavenie vyjadrenia 24,00 € DOč.20230033 24.02.2023 24.02.2023
DF3023023 TSM SLOVAKIA s.r.o. 45331294 Nešporova 2, 036 01 Martin Svetlo zadné na vozidlo Piaggio Porter NP6 96,40 € 22.02.2023 23.02.2023
zDF7020230002 PNEU OK – shop s.r.o. 26818701 Markvartovická 1416/2, 748 01 Hlučín, ČR Zimné pneumatiky na vozidlá Piaggio Porter 675,00 € 22.02.2023 23.02.2023
OF1023021 ALORA STORE, s.r.o. 46279733 Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 24,00 € DOč.20230029 17.02.2023 17.02.2023
DF3023022 SK-technik, s.r.o. 36408972 Jaseňová 3223/36, 010 01 Žilina Tornery do tlačiarní - 7 ks 312,00 € 16.02.2023 16.02.2023
zDF7020230001 Alemat.cz, spol. s r.o. 28159233 Světlogorská 2771/3, 390 05 Tábor, ČR Tovar na rýchloväzbu dokumentov A4 33,85 € OBč.2023009 15.02.2023 15.02.2023
DF3023021 Colmark s.r.o. 47992077 Námestie Mateja Korvína 2, 811 07 Bratislava Náhradné drivery pre svietidlá SITECO 2258,88 € OBč.2023007 14.02.2023 15.02.2023
DF3023020 RK – FIN, s.r.o. 36690104 Pittsburgská 1673/15, 010 08 Žilina Ekonomické služby za mesiac 1/2023 (doklady za 12/2022) 1278,90 € OBč.2022018 13.02.2023 15.02.2023
OF1023020 Krajské kultúrne stredisko v Žiline 36145181 Horný val 41/20, 011 28 Žilina Prenájom plošiny 54,00 € DOč.20230022 14.02.2023 14.02.2023