Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ/odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry suma s DPH / bez DPH Číslo zmluvy/Číslo objednávky Dátum doručenia/vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1023043 TWR Business s.r.o. 50015486 Štefániková 11, 917 01 Trnava Vystavenie vyjadrenia 24,00 € DOč.20230059 31.03.2023 31.03.2023
OF1023042 GEOCONSULT, spol. s r.o. 31422969 Ružinovská 42, 821 03 Bratislava-mestská časť Ružinov Vystavenie vyjadrenia 24,00 € DOč.20230058 31.03.2023 31.03.2023
OF1023041 TTL Group, s.r.o. 50458043 Sládkovičova 183/47, 957 01 Bánovce nad Bebravou Vystavenie vyjadrenia 24,00 € DOč.20230057 31.03.2023 31.03.2023
OF1023040 JUSTBUILD, s.r.o. 55088406 Vysokoškolákov 33/B, 010 08 Žilina Vystavenie vyjadrenia 24,00 € DOč.20230055 31.03.2023 31.03.2023
OF1023039 REMING CONSULT a.s. 35729023 Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava Vytýčenie podzemných sietí VO 90,00 € DOč.20230054 31.03.2023 31.03.2023
DF3023048 KP, s.r.o. 36402516 Kragujevská 398, 010 01 Žilina Elektro materiál 41,82 € OBč.2023008 30.03.2023 31.03.2023
DF3023047 Pracovné odevy Apis s.r.o. 46841601 Kamenná 4, 010 01 Žilina Pracovné oblečenie a obuv pre stredisko správy a údržby verejného priestranstva 1219,05 € 30.03.2023 31.03.2023
DF3023046 Sk – technik, s.r.o. 36408972 Jaseňová 3223/36, 010 01 Žilina Výpočtová technika (notebook, monitor, klávesnica, myš, MS Windows, MS Office,...) 868,00 € OBč.2023015 28.03.2023 28.03.2023
DF3023045 B2B Partner s.r.o. 44413467 Šulekova 2, 811 06 Bratislava Upratovací vozík pre vonkajšie priestory 235,60 € OBč.2023016 27.03.2023 28.03.2023
DF3023044 Orange Slovensko a.s. 35697270 Metodova 8, 821 08 Bratislava Mesačný poplatok za služby 67,51 € č.A21380885 24.03.2023 24.03.2023
DF3023043 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava Navýšenie mýta 50,00 € zmluva zo dňa 20.03.2023 20.03.2023 22.03.2023
DF3023042 Ing. Eva Štípalová – LEAFNET 46177264 Ku škôlke 280/7, 010 03 Žilina Aktualizácia webovej stránky www.tsmza.sk - doplnenie stránkovania, vyhľadávania, jednej novej služby 90,00 € OBč.2023013 17.03.2023 17.03.2023
OF1023038 DELTES spol. s r.o. 31377157 Račianske mýto 1/D, 831 02 Bratislava Vystavenie vyjadrenia 24,00 € OBč.20230053 17.03.2023 17.03.2023
OF1023037 B-ing, s.r.o. 52519911 Drozdia 2, 010 14 Žilina Vystavenie vyjadrenia 24,00 € DOč.20230050 16.03.2023 16.03.2023
DF3023041 S&P autoservis s.r.o. 50195930 Prúty 573/10, 010 04 Žilina Oprava vozidla AVIA A31 plošina, ZA927AD 622,64 € OBč.2023014 14.03.2023 15.03.2023
OF1023036 Ing. Peter Šimonovič – KOVEX 34719610 Vojtecha Spanyola 2124/20, 010 01 Žilina Vytýčenie podzemných sietí VO 90,00 € DOč.20230047 14.03.2023 14.03.2023
OF1023035 I.K.A. projekt, s.r.o. 53024583 J. Závodského 453/49, 010 04 Žilina Vystavenie vyjadrenia 24,00 € DOč.20230048 13.03.2023 13.03.2023
OF1023034 REMING CONSULT a.s. 35729023 Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava Vystavenie vyjadrenia 24,00 € DOč.20230046 13.03.2023 13.03.2023
OF1023033 REMONT, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice 17080401 Lesná 16, 044 24 Poproč Vytýčenie podzemných sietí VO 90,00 € DOč.20230044 13.03.2023 13.03.2023
OF1023032 MIRACI elektro plus, s.r.o. 36404781 Podzávoz 3008, 022 01 Čadca Vystavenie vyjadrenia 24,00 € DOč.20230043 13.03.2023 13.03.2023