Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224119 Žilinské komunikácie, akciová spoločnosť 31590250 Vysokoškolákov 2, 010 08 Žilina uskladnenie kontajnerov 3/2024 509,88 101,98 611,86 OB2024008 03.04.2024 17.04.2024