Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1023011 Zelené Vlčince, s.r.o. 47198117 Poštová 1, 010 08 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DOč.20230015 03.02.2023 03.02.2023