Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
Vnuk Peter, Mgr. – Norpal-print 34352406 Mydlárska 2, 01001 Žilina 29,00 21.02.2022