Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
Viliam Hornáček – ŽIVO 41081889 Dubová 3273/33, 010 07 Žilina 600,00 28.07.2022