Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3022038 Viliam Hornáček – ŽIVO 41081889 Dubová 3273/33, 01007 Žilina prenájom plošina 500,00 0,00 500,00 11.08.2022 16.08.2022