Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
UNIKOV NITRA, s.r.o. 46920765 Lehotská 4, 949 01 Nitra 8590,00 1718,00 10 308,00 08.11.2022