Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3022106 UNIKOV NITRA s.r.o. 46920765 Lehotská 4, 949 01 Nitra Kontajner 35m3 s heverovou strechou 8740,00 1748,00 10488,00 OBJ. 2022036 27.12.2022 29.12.2022