Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224262 T+T, a.s 36400491 Andrea Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz odpadu za 5/2024 530,40 106,08 636,48 OB2024003 12.06.2024 03.07.2024