Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224260 T+T, a.s 36400491 Andrea Kmeťa 18, 010 01 Žilina Služby odpadového hospodárstva za 5/2024 11,28 2,26 13,54 Z/2022/011 11.06.2024 03.07.2024