Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023089 T+T, a.s. 36400491 Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz odpadu za 4/2023 97,92 19,58 117,50 zmluva č.3011/2022/sz 15.05.2023 17.05.2023