Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3022105 TSM SLOVAKIA s.r.o. 45331294 Nešporova 2, 036 01 Martin Maják (montáž + zápis v TP) - 3 ks 840,00 168,00 1008,00 OBJ. 2022042 27.12.2022 29.12.2022