Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224140 TSM SLOVAKIA s.r.o. 45331294 Nešporova 2, 036 01 Martin prenájom vozidla PIAGGIO MT245GA 420,00 84,00 504,00 Z/2024/031 16.04.2024 23.04.2024