Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1023106 TeleDat komunikačné systémy s.r.o. 31596134 Sládkovičova 20, 974 05 Banská Bystrica Prenájom vysokozdvižnej plošiny s obsluhou 75,00 15,00 90,00 DO č. 20230141 16.08.2023 17.08.2023