Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1023144 TELECOMPROJEKT spol. s r.o. 35734191 Pajštúnska 1, 851 02 Bratislava Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230190 01.12.2023 01.12.2023