Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3022048 Stredoslovenská energetika, a. s. Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Nedoplatok za elektrickú energiu VIII/2022 23428,45 4685,69 28114,14 09.09.2022 16.09.2022