Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DFE 3123002 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 48, 010 47 Žilina preddavok el.energia 2/2023 33169,19 6633,81 39803,00 Z/2022/008 01.02.2023 06.02.2023