Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023419 STAVEBNINY HRNKO, s.r.o. 45969388 Bratislavská 28, 010 01 Žilina Nákup vrecovaného asfaltu 160,00 32,00 192,00 OBJ. 2023019 27.12.2023 05.01.2024